”Framgångsrika utvecklingssamtal” som web-kurs

Så är jag klar med kursen "Framgångsrika utvecklingssamtal"!! Vi har en hel process kring hanteringen av utvecklingssamtalen för att göra dem så givande det bara går. Men jag har valt att ta ut utbildningsdelen och göra den till en kurs på webben. Genom webben är den alltid tillgänglig och du tränar direkt på dina medarbetare, … Fortsätt läsa ”Framgångsrika utvecklingssamtal” som web-kurs