Hur följer vi upp mål och arbetsprestation i en orolig tid?

Är det viktigt att följa upp mål och arbetsprestation under osäkerhet eller när spelplanen plötsligt inte gäller längre? Idag råder något av förvirring i hur vi ska hantera mål och uppföljning till följd av pandemin. När allt inte är som vanligt och löneförhandlingar drar ut på tiden – om det ens blir av. Många organisationer … Fortsätt läsa Hur följer vi upp mål och arbetsprestation i en orolig tid?

Utvecklingssamtal istället för medarbetarundersökning?

Nu går åter igen diskussionerna om nyttan av medarbetarundersökningar. Vad får man ut av dem och vad ger de egentligen? Resultaten blir liggande och uppföljningen blir bristfällig. Och vilka slutsatser kan man dra? Många tar resultaten för en sanning/vetenskap, men där är det lätt att gå bet. Det är viktigt att sätta resultatet i ett … Fortsätt läsa Utvecklingssamtal istället för medarbetarundersökning?

Medarbetarna vill ha mycket mer av sina chefer

Åter igen har det konstaterats att många är oengagerade på jobbet. Enligt Gallups undersökningar är mindre än en tredjedel av arbetskraften i USA engagerad och det gäller år från år, vilket baseras på mätningar sedan år 2000. Gallup definierar engagerade medarbetare som medarbetare som involverar sig, är entusiastiska och engagerade i sitt arbete och arbetsplats. Majoriteten av … Fortsätt läsa Medarbetarna vill ha mycket mer av sina chefer

Nyttan av medarbetarundersökningar?

För en tid sedan fanns några artiklar kring nyttan av medarbetarundersökningar i SvD. Artikelförfattarna menar att det inte finns någon korrelation mellan kundnöjdhet och nöjda medarbetare. Med andra ord kan en organisation - offentlig eller privat - ha nöjda medarbetare men missnöjda kunder. Frågan är hur dessa två aspekter kan kopplas ihop? Idag görs slentrianmässigt … Fortsätt läsa Nyttan av medarbetarundersökningar?

Nyttan med kompetenssystem?

När jag för många år sedan jobbade som HR-chef i ett amerikanskt företag, skulle vi samla in kompetenser för alla anställda i företaget. Det var blandade kompetenser, men främst utbildningar och produktkunskap. Syftet var oklart, men jag uppfattade att ett syfte var att om någon i organisationen hade problem med en produkt, kunde personen gå … Fortsätt läsa Nyttan med kompetenssystem?

Engagemang – nödvändig framgångsfaktor

Fler och fler företag måste förstå att engagerad personal är nödvändigt för att lyckas i framtiden. Enligt en ny Gallupundersökning sjuker engagemanget hos personalen stadigt och för vissa företag kommer det vara skillnaden mellan att överleva eller ej.... Enligt undersökningen i USA, var 70% av personalen oengagerarade på jobbet. Vad tråkigt det måste vara! Vi … Fortsätt läsa Engagemang – nödvändig framgångsfaktor