Chefer med självmedkänsla

Självmedkänsla

Det finns mycket roligt med att vara chef, men det kan vara tufft också... Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut, globalisering och ständigt tuffare konkurrens tillsammans med krympande resurser är vardag för många. Det ser olika ut i det privata näringslivet till skillnad mot det offentliga. I den offentliga … Fortsätt läsa Chefer med självmedkänsla

Prestation eller motivation

I Gallup Business Journal kan jag läsa att det finns ett "filosofiskt krig" mellan prestationsorienterade ledare och motiverande ledare. Vilket är effektivast - prestation eller motivation? För att få svar på detta hade Gallup frågat 8000 medarbetare om deras relation till sina chefer. Kan de tala med sina chefer om icke arbetsrelaterade frågor? Vet chefen … Fortsätt läsa Prestation eller motivation

Engagemang i stora organisationer…

Sedan sist, när jag skrev "Svårigheten att engagera i stora organisationer", har jag talat med olika personer i olika branscher om detta. Och det är ingen lätt fråga..... Ett av de största problemet är konsten att kommunicera - med och till många medarbetare. Där har jag inte fått några nya konkreta nya tips. Kommunikation är svårt … Fortsätt läsa Engagemang i stora organisationer…

Svårt att engagera i stora organisationer

En studie om medarbetarengagemang i stora organisationer har genomförts av Temkin Group i USA. I undersökningen deltog 200 företag med minst 1000 anställda. Resultaten visar att företagen har stora problem i sitt arbete med medarbetarengagemanget. Bara en fjärdedel av de anställda känner ett stort engagemang för sina jobb. De flesta av företagen gör förvisso mätningar av sina anställdas … Fortsätt läsa Svårt att engagera i stora organisationer

Engagemang – nödvändig framgångsfaktor

Fler och fler företag måste förstå att engagerad personal är nödvändigt för att lyckas i framtiden. Enligt en ny Gallupundersökning sjuker engagemanget hos personalen stadigt och för vissa företag kommer det vara skillnaden mellan att överleva eller ej.... Enligt undersökningen i USA, var 70% av personalen oengagerarade på jobbet. Vad tråkigt det måste vara! Vi … Fortsätt läsa Engagemang – nödvändig framgångsfaktor

Tips att hålla motivationen uppe

För en tid sedan var jag på ett frukostseminarium där Per Lange föreläste bla kring  motivation. Om ni inte lyssnat på honom tidigare kan jag varmt rekommendera det. Mycket klokt inbakat med massor av humor - en riktig energi-kick!!  Mycket sades, men något som jag särskilt tog med mig var ett tips på att hålla motivationen uppe. … Fortsätt läsa Tips att hålla motivationen uppe