Hur följer vi upp mål och arbetsprestation i en orolig tid?

Är det viktigt att följa upp mål och arbetsprestation under osäkerhet eller när spelplanen plötsligt inte gäller längre? Idag råder något av förvirring i hur vi ska hantera mål och uppföljning till följd av pandemin. När allt inte är som vanligt och löneförhandlingar drar ut på tiden – om det ens blir av. Många organisationer … Fortsätt läsa Hur följer vi upp mål och arbetsprestation i en orolig tid?

Utvecklingssamtal istället för medarbetarundersökning?

Nu går åter igen diskussionerna om nyttan av medarbetarundersökningar. Vad får man ut av dem och vad ger de egentligen? Resultaten blir liggande och uppföljningen blir bristfällig. Och vilka slutsatser kan man dra? Många tar resultaten för en sanning/vetenskap, men där är det lätt att gå bet. Det är viktigt att sätta resultatet i ett … Fortsätt läsa Utvecklingssamtal istället för medarbetarundersökning?

Engagemang – nödvändig framgångsfaktor

Fler och fler företag måste förstå att engagerad personal är nödvändigt för att lyckas i framtiden. Enligt en ny Gallupundersökning sjuker engagemanget hos personalen stadigt och för vissa företag kommer det vara skillnaden mellan att överleva eller ej.... Enligt undersökningen i USA, var 70% av personalen oengagerarade på jobbet. Vad tråkigt det måste vara! Vi … Fortsätt läsa Engagemang – nödvändig framgångsfaktor

Gammalt blir nytt… att tänka tillsammans….

Det är så kul att tänka tillsammans med andra. Att få andras idéer och infallsvinklar ger verkligen mycket och särskilt gillar jag när jag blir positivt överraskad... För en tid sedan presenterade jag web-verktyget YESbox som jag arbetar med för utvecklingssamtal för en nätverkskollega, som själv arbetar inom idrotten. Jag såg hur hon såg tankfull … Fortsätt läsa Gammalt blir nytt… att tänka tillsammans….

Glöm inte ”både och” i utvecklingssamtalen…

Jag måste få fortsätta tjata om att även i utvecklingssamtal gäller "både och" och inte "antingen eller". Vi arbetar med en process som lägger lika mycket vikt vid vad medarbetaren och vad som motiverar hen (bra att använda här) och vad företaget anser om medarbetarens arbetsprestation. Men många organisationer har ofta huvudfokus på det ena … Fortsätt läsa Glöm inte ”både och” i utvecklingssamtalen…

”Framgångsrika utvecklingssamtal” som web-kurs

Så är jag klar med kursen "Framgångsrika utvecklingssamtal"!! Vi har en hel process kring hanteringen av utvecklingssamtalen för att göra dem så givande det bara går. Men jag har valt att ta ut utbildningsdelen och göra den till en kurs på webben. Genom webben är den alltid tillgänglig och du tränar direkt på dina medarbetare, … Fortsätt läsa ”Framgångsrika utvecklingssamtal” som web-kurs

Vet du verkligen vad som motiverar dina medarbetare?

Förra veckan träffade jag ett företag som hade infört vår process för utvecklingssamtal och web-verktyget YESbox. Nu skulle vi gå igenom resultatet och en viktig pusselbit är just att se på vad som motiverar medarbetarna i jobbet. Detta är en säljorganisation och det som var slående var att bonus och pengar INTE var den drivkraft … Fortsätt läsa Vet du verkligen vad som motiverar dina medarbetare?