Är arbetsglädje och prestationskultur motsatser?

Jag läste Ennovas European Employee Index 2013, där det finns mycket spännande att hitta. Ennova har gjort undersökningar sedan 2000 i Sverige och 2012 genomfördes den i 28 länder och på 31 000 medarbetare. Aspekten som jag främst fastnade för är "prestationskultur" - vad är det som kännetecknar en prestationskultur och hur påverkar det arbetsglädjen? En prestationskultur definieras som en kultur där alla … Fortsätt läsa Är arbetsglädje och prestationskultur motsatser?

Nyttan med kompetenssystem?

När jag för många år sedan jobbade som HR-chef i ett amerikanskt företag, skulle vi samla in kompetenser för alla anställda i företaget. Det var blandade kompetenser, men främst utbildningar och produktkunskap. Syftet var oklart, men jag uppfattade att ett syfte var att om någon i organisationen hade problem med en produkt, kunde personen gå … Fortsätt läsa Nyttan med kompetenssystem?

Vad är egentligen kompetensutveckling??

När jag var chef och höll utvecklingssamtal, sa ofta medarbetaren "Jag behöver ingen kompetensutveckling just nu." "Jag återkommer om jag hittar en kurs." För många är kompetensutveckling just detsamma som att gå på kurs... När jag håller workshop i begreppet kompetens och kompetensutveckling tycker många chefer att det är svårt att tänka på annat än … Fortsätt läsa Vad är egentligen kompetensutveckling??