Två viktiga verktyg för kommunikation

När jag får frågan "Vad är mitt viktigaste verktyg som chef?" svarar jag - Kommunikation. Tveklöst kommunikation... Kommunikation är så mycket och här är några exempel: Att vara tydlig med förväntningar och kravAtt ge feedback och återkoppling - både på det positiva och det som måste utvecklas.Att kunna anpassa sin kommunikation till olika typer av … Fortsätt läsa Två viktiga verktyg för kommunikation

Vad är skillnad mellan feedback och coaching?

Ibland slänger vi oss med uttryck utan att reflektera över vad de egentligen betyder. Det upplever jag ibland när vi talar om feedback och coaching. Om vi ska reda ut begreppen så är feedback en återkoppling på något som har hänt och att coacha ett förhållningssätt att föra dialog om framtiden - ett önskat läge. … Fortsätt läsa Vad är skillnad mellan feedback och coaching?

Det gränslösa arbetslivet och en bra arbetsmiljö?

De flesta vill inte backa bandet, dra tillbaka tekniken och återgå till stämpelklocka med fasta arbetstider på kontoret. Idag har vi ett gränslöst och flexibelt arbetsliv, där du ständigt är nåbar, kan arbeta från i princip var som helst, när som helst - där du kanske har kollegor och kunder i andra tidszoner eller åtminstone andra delar av … Fortsätt läsa Det gränslösa arbetslivet och en bra arbetsmiljö?

Lär dig hantera chefen….

Jag fann en artikel i Harvard Business Review med rubriken "Managing your boss". Det kan ju låta väldigt provocerande eller konstigt. Är det inte chefen som ska lära sig hantera sina medarbetare och inte tvärt om??  Dock visar det sig att chefer som hanterar sina medarbetare, kunder, leverantörer, marknaden osv. på ett föredömligt sätt, inte … Fortsätt läsa Lär dig hantera chefen….

Engagemang i stora organisationer…

Sedan sist, när jag skrev "Svårigheten att engagera i stora organisationer", har jag talat med olika personer i olika branscher om detta. Och det är ingen lätt fråga..... Ett av de största problemet är konsten att kommunicera - med och till många medarbetare. Där har jag inte fått några nya konkreta nya tips. Kommunikation är svårt … Fortsätt läsa Engagemang i stora organisationer…

Är arbetsglädje och prestationskultur motsatser?

Jag läste Ennovas European Employee Index 2013, där det finns mycket spännande att hitta. Ennova har gjort undersökningar sedan 2000 i Sverige och 2012 genomfördes den i 28 länder och på 31 000 medarbetare. Aspekten som jag främst fastnade för är "prestationskultur" - vad är det som kännetecknar en prestationskultur och hur påverkar det arbetsglädjen? En prestationskultur definieras som en kultur där alla … Fortsätt läsa Är arbetsglädje och prestationskultur motsatser?