Är arbetsglädje och prestationskultur motsatser?

Jag läste Ennovas European Employee Index 2013, där det finns mycket spännande att hitta. Ennova har gjort undersökningar sedan 2000 i Sverige och 2012 genomfördes den i 28 länder och på 31 000 medarbetare. Aspekten som jag främst fastnade för är "prestationskultur" - vad är det som kännetecknar en prestationskultur och hur påverkar det arbetsglädjen? En prestationskultur definieras som en kultur där alla … Fortsätt läsa Är arbetsglädje och prestationskultur motsatser?

I Sverige vill vi inte bli chefer…

Så står det i tidningen igen - att vi i Sverige inte vill bli chefer. Bara 53 % av svenskarna kan tänka sig en chefskarriär. I Mexico och Indien är det 96 resp. 94%. Där är också löneskillnaderna generellt sett stora. Jag får lite olika tankar kring detta. Är det dåligt att "bara" 53 % vill göra en chefskarriär? Kan … Fortsätt läsa I Sverige vill vi inte bli chefer…