Balans i arbetslivet börjar med chefen

Med stigande sjuktal kopplat till utmattning och med den nya författningssamlingen sedan i våras "Organisatorisk och social arbetsmiljö", är problemet med osunda arbetsmiljöer verkligen i fokus. Och om ledare har en ohållbar arbetssituation – hur kan de skapa en hållbar organisation? Hur gör vi för att bryta trenden? Många chefer brottas med att de förnuftsmässigt vet vad de borde … Fortsätt läsa Balans i arbetslivet börjar med chefen

Varför slutar anställda?

Jag läste ett inlägg i en grupp på LinkedIn angående varför medarbetare väljer att sluta. Exempel som togs upp var: Lön Företagets kultur Förmåner Chefen Kollegor Brist på erkännande Resvägen Ingen utmaning i arbetet Självbestämmande Meningsfullhet i jobbet Den ekonomiska situationen hos arbetsgivaren En gruppmedlem hade gjort en egen undersökning på sitt företag. Först gjorde de … Fortsätt läsa Varför slutar anställda?

Chefer med självmedkänsla

Självmedkänsla

Det finns mycket roligt med att vara chef, men det kan vara tufft också... Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Gränsen mellan arbete och privatliv suddas ut, globalisering och ständigt tuffare konkurrens tillsammans med krympande resurser är vardag för många. Det ser olika ut i det privata näringslivet till skillnad mot det offentliga. I den offentliga … Fortsätt läsa Chefer med självmedkänsla

Medarbetarna vill ha mycket mer av sina chefer

Åter igen har det konstaterats att många är oengagerade på jobbet. Enligt Gallups undersökningar är mindre än en tredjedel av arbetskraften i USA engagerad och det gäller år från år, vilket baseras på mätningar sedan år 2000. Gallup definierar engagerade medarbetare som medarbetare som involverar sig, är entusiastiska och engagerade i sitt arbete och arbetsplats. Majoriteten av … Fortsätt läsa Medarbetarna vill ha mycket mer av sina chefer

Att försöka något du inte tror på…

Att få medarbetare delaktiga och komma med egna förslag till lösningar och utveckling, är en av chefens viktigaste uppgifter. Men hur gör du när medarbetarna kommer med förslag, som du själv inte tror på - eller kanske inte riktigt helt och hållet? Det är lätt att döda kreativiteten för medarbetarna genom att säga nej till deras … Fortsätt läsa Att försöka något du inte tror på…

Prestation eller motivation

I Gallup Business Journal kan jag läsa att det finns ett "filosofiskt krig" mellan prestationsorienterade ledare och motiverande ledare. Vilket är effektivast - prestation eller motivation? För att få svar på detta hade Gallup frågat 8000 medarbetare om deras relation till sina chefer. Kan de tala med sina chefer om icke arbetsrelaterade frågor? Vet chefen … Fortsätt läsa Prestation eller motivation